Speciális szolgáltatások - CSGYK

Tartalomhoz ugrás
Speciális szolgáltatások

A család- és gyermekjóléti központ fenntartója a járásszékhely önkormányzat, amely a járásszékhely településen működik, esetünkben Keszthely Város Önkormányzata.
A család- és gyermekjóléti központ egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket lát el, másrészről speciális szolgáltatásokat nyújt, valamint a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak szakmai munkáját támogatja.
A speciális szolgáltatások igénybevételéhez időpont egyeztetésre van szükség.

Speciális szolgáltatások:

Jogi tanácsadás
A tanácsadás során a feltett jogi jellegű kérdésekre kapnak választ ügyfeleink, továbbá hatósági beadványok, keresetlevelek, kérelmek írásában, iratok megszerkesztésében nyújt segítséget a jogi tanácsadó.

Szerződések ügyvédi megszerkesztésére, illetve bíróság előtti jogi képviseletre a tanácsadás keretein belül nincs lehetőség.

Pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadás
Tanácsadóink lelki, életvezetési, családi, gyermeknevelési helyzetek megoldáshoz, iskolai beilleszkedéshez, kapcsolati együttműködésekhez nyújtanak segítséget.

Pár- és család konzultáció, pár- és családterápia
Célja, hogy a párkapcsolatok és a családi kapcsolatok egészséges és harmonikusabb működését támogassa, elősegítse.

Mediáció
A Család- és Gyermekjóléti Központ a speciális szolgáltatások keretében mediációs lehetőséget biztosít a központtal és szolgálattal együttműködésben álló családok kérésére problémáik kezelése, konfliktusaik rendezése érdekében.

Készenléti ügyelet
A nyitvatartási időn kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása érdekében a Család- és Gyermekjóléti Központ telefonos készenléti ügyeletet biztosít elsősorban súlyos krízisek esetére. A készenlétben lévő családsegítő és esetmenedzser munkatársak szükség esetén hasznos információt, szakszerű segítséget nyújtanak, vagy ilyen segítséget mozgósítanak.

Krízisügyelet telefonszáma: 06-30-995-1588

Kapcsolattartási ügyelet:
A szolgáltatás során biztonságos, nyugodt körülmények között, semleges helyszínen, segítő szakemberek jelenlétében találkozási lehetőséget biztosítunk elsősorban hatósági, bírósági határozat alapján gyermekek és a külön élő szülő, nagyszülők és más hozzátartozók számára.

Utcai és lakótelepi szociális munka
Az utcai és lakótelepi szociális munka során segítjük a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekeket.

Kórházi szociális munka
Elsősorban az életvezetési és szociális veszélyeztetettségben élő, illetve egyéb okok miatt válsághelyzetben lévő kismamák, gyermekek és szüleik számára, valamint egyedül, hozzátartozó nélkül élő kórházi ellátásból kikerülő személyek számára nyújt vagy közvetít segítséget intézményünk, együttműködve a védőnőkkel, a kórház szakembereivel, a kórházi szociális munkással, a családsegítőkkel és esetmenedzserekkel.

Szociális diagnózis készítése
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a járás területén elérhető szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, munkaerőpiaci, karitatív és egyéb szolgáltatások feltérképezése és a rájuk vonatkozó információk évenkénti aktualizálása a családok szükségleteihez igazodó szolgálttások biztosítása érdekében.

Minden jog fenntartva © : Család- és Gyermekjóléti Központ Keszthely • Jogi információk
Vissza a tartalomhoz