Családsegítés, gyermekjóléti alapellátás - CSGYK

Tartalomhoz ugrás
Családsegítés
   
Keszthely közigazgatási területén élő személyek, családok számára végzünk családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatást.

Kapcsolatfelvétel:

  • Önkéntes: irodánkat bárki felkeresheti, aki úgy érzi, hogy saját életében olyan nehézségekkel küzd, amivel segítség nélkül nem tud megbirkózni.

  • Jelzést követően: környezetében és/vagy munkája során problémát tapasztaló személy jelezhet felénk, bármilyen módon, személyesen, telefonon vagy elérhető online felületünkön.

A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata alapszolgáltatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. §-a alapján, melynek kertén belül segítséget nyújt a működési területén élő olyan családoknak, akik valamely szociális, mentálhigiénés problémával küzdenek, és/vagy krízis helyzet miatt segítséget igényelnek.
Fontos feladatunk a prevenció (a családoknak ilyen helyzethez vezető okok megszüntetése), a krízishelyzetek megfelelő kezelése.

Gyermekjóléti  szolgáltatást  nyújtunk   a  gyermekek  védelméről   és   gyámügyi   igazgatásról   szóló       1997. évi XXXI. tv. 39-40/a §-a szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó, gyermekjóléti alapellátásként.

Ez egy olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeivel szolgálja a gyerekek testi-lelki fejlődését, a családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermeki veszélyeztetettség megelőzését, illetve a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Általános szolgáltatások:

  • információ nyújtás, általánosan vagy személyre szabottan
  • ügyintézésben segítségnyújtás
  • érdekképviselet
  • szociális segítő munka: szolgáltatásokkal, tanácsadással, segítő beszélgetéssekkel, családlátogatásokkal
  • szociális integrációs szolgáltatások
  • adományközvetítés

Minden szolgáltatás térítésmentes!
Minden jog fenntartva © : Család- és Gyermekjóléti Központ Keszthely • Jogi információk
Vissza a tartalomhoz