Esetmenedzserek - CSGYK

Tartalomhoz ugrás
Esetmenedzserek

A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ Keszthely járás 30 településének teljes lakosságára kiterjedően látja el a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó, a gyermekek védelmére irányuló hatósági tevékenységekhez kapcsolódó esetmenedzselési feladatokat.

Keszthely Járás települései: Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Keszthely, Ligetfalva, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentmárton, Zalavár


A gyermekek védelmére irányuló hatósági eljárások tekintetében az illetékes járási gyámhivatal a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel áll kapcsolatban, őket keresi meg, akik az eljárásba bevonják az intézményünk gyermekjóléti szolgálatát ill. a Keszthely járás településein működő  család- és gyermekjóléti szolgálatait.

Az esetmenedzser  egy olyan támogató személy, egy olyan szociális szakember, aki a fokozottan veszélyeztetett gyermekek és családjuk érdekében szervezi a különböző ellátásokat, a szociális segítő munkát.

Az esetkezelés során a család és az esetkezelésbe bevont szakemberek, szolgálatok, tevékenységet végigkíséri, együttműködésüket koordinálja, dokumentálja. Nyomon követi  a beavatkozások eredményességét, szükség esetén korrekciós intézkedéseket kezdeményez a kitűzött cél eléréséhez.

Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása:

  • gyermekvédelmi intézkedést kezdeményez: a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
  • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
  • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
  • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
  • utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
  • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő munkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít.


A Család és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozik még Keszthely járás területén működő gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatása, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer járás szintű koordinációja is. Azaz a járás területén működő jelzőrendszerek munkájának figyelemmel kísérése, összehangolása, segítése, statisztikai és szakmai anyagok készítése, elemzése a jelzőrendszerek javítása érdekében.

Jelzőrendszeri tanácsadó:
Bódis István
Minden jog fenntartva © : Család- és Gyermekjóléti Központ Keszthely • Jogi információk
Vissza a tartalomhoz